IISG_logo

AUP werkt samen met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en publiceert de open access series Social Histories of Work in Asia en Work around the Globe: Historial Comparisons.

Het ISSG doet geavanceerd onderzoek naar de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen op mondiale schaal en verzamelt daartoe gegevens, die ook ter beschikking worden gesteld aan andere onderzoekers.

Werk en arbeidsverhoudingen bepalen ons leven in hoge mate. Daarom onderzoekt het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) hoe deze verhoudingen zich wereldwijd op de lange termijn ontwikkelen. Om dit historisch onderzoek te kunnen verrichten en andere onderzoekers te faciliteren, verzamelen we archieven en data op mondiale schaal.

Sinds 1979 is het een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De (soms politiek gevoelige) collecties zijn eigendom van – of in bruikleen afgestaan aan – de onafhankelijke Stichting IISG.

Een internationale beoordelingscommissie van KNAW constateerde in 2011 dat de onderzoeksgroep world-class research afleverde en dat het onderzoeksprogrammaparadigm-shifting was.

Items 13 tot 14 van 14123